voorwaarden

scheikundelessen

gravure van Thomas Rowlandson (1756-1827)

Ik spreek graag voor kleine en grote groepen over thema's die verband houden met mijn boeken. Ik heb een beamer nodig in de zaal. Een laptop (of andere computer), die aan de beamer is verbonden, is ook handig, maar niet perse nodig. Ik kan daar ook zelf voor zorgen. Ik hoop op geïnteresseerde mensen in de zaal. Ik vind het leuk als ze naar me luisteren, maar nog leuker als er een wisselwerking ontstaat met vragen en reacties tussendoor en achteraf. 

Voor een lezing voor een non-profit organisatie, zoals de meeste onderwijsinstellingen, vraag ik doorgaans geen honorarium, alleen een vergoeding voor de reiskosten. Voor openbaar vervoer als dat zonder grote problemen kan, of anders voor de rit met eigen auto. Dat geldt ook voor activiteiten (inclusief lezingen) die gericht zijn op het promoten van één of meer van mijn boeken.

Voor een lezing op een (semi-)commerciële instelling (bedrijf of organisatie) vraag ik daarnaast meestal een bescheiden honorarium. Het honorarium voor workshops hangt af van de duur (aantal dagdelen) en de benodigde voorbereiding. De hoogte van het honorarium wordt in onderling overleg bepaald.

Als je mij wilt strikken voor een lezing of andere activiteit, neem dan - bij voorkeur zo vroeg mogelijk - contact met me op per e-mail: johan-van-rhijn@wxs.nl onder vermelding van de aard van de activiteit, plaats, datum, duur, onderwerp en speciale wensen. Ik reageer dan binnen enkele dagen. 

 

contact via e-mail: johan-van-rhijn@wxs.nl