bioloog

Waddenweek Open Universiteit, Groningen, 1996

foto: Jeanne van Amesfoort

Ik ben bovenal bioloog. Tot 1986 fungeerde ik vooral als onderzoeker, als gedragsbioloog, als specialist. Daarna kwam het accent te liggen op het schrijven van studiemateriaal voor de Open Universiteit en op het begeleiden van studenten als docent. Ik werkte daarbij voor een faculteit met docenten en onderzoekers van allerlei pluimage. Samen moesten we een opleiding milieukunde van de grond krijgen - en in de lucht houden. Samen moesten we afstudeerders bijstaan. Ik bleef daarbij vanuit de biologische invalshoek opereren, maar geleidelijk ontwikkelde ik me daarbij steeds meer als een generalist. Mijn afstudeerders werkten aan de meest uiteenlopende projecten: effecten van zware metalen op eencelligen, of op spitsmuizen, beheer van natuur en landschap, of van stroomgebieden, biobrandstoffen, biodiversiteit, en zelfs de effecten op 'kleine dierkens' door het regenwater dat via de Vlaamse snelwegen in de beken stroomt.

Intussen ben ik met pensioen, maar nog steeds bioloog als:

auteur van boeken (populair wetenschappelijk en zelfs fictie)

vraagbaak/meedenker/vrijwilliger bij o.a. Klokhuis Vragendag in NEMO, Amsterdam, De Jonge Onderzoekers in Groningen

 

contact via e-mail: johan-van-rhijn@wxs.nl