nieuws !!

Er staat weer een boek op stapel

Voorlopige titel: 'Het systeem - regeren en vooruitzien, maar hoe en hoever?'. Ik heb dus niet stil gezeten in de coronatijd, of eigenlijk juist wel. 

Thema: Waarom ons westerse democratische systeem onmachtig is om lange termijn beslissingen te nemen, zoals over biodiversiteit en klimaat en hoe het beter zou kunnen. Het boek gaat dus over politiek, maar ook over geschiedenis, rechtspraak, economie en geld.

Je zou denken dat ik heel ver ben afgedwaald van mijn belangstelling voor biologie en andere natuurwetenschappen.

Niet echt, het boek komt voort uit de ecocrisis. De klimaatcrisis beschouw ik als een onderdeel daarvan. 

De aanleiding: In 2021 waren er bijna acht miljard mensen. Die consumeerden ongeveer anderhalf keer zoveel als er geproduceerd kon worden. De biodiversiteit kreeg een dreun en het klimaat een opdonder. De reserves moesten worden aangesproken en daardoor werd de 'speelruimte' voor de toekomst ingeperkt, voor onszelf en nog sterker voor volgende generaties. Ik schreef daar in 2010 het boek 'Hoe rekbaar is onze planeet?' over. 

Het verhaal: Je zou denken dat de overheid het tij probeert te keren, maar de politiek verzaakt. De huidige 'leiders' (van elke politieke kleur) zijn onmachtig om effectieve maatregelen te nemen tegen milieuverval en klimaatverandering. Waarom? Komt hun herverkiezing in gevaar? Of gaat hun partij daarmee macht verliezen? Dit boek is een zoektocht naar het 'waarom' aan de hand van de machtsstructuren, die tijdens onze geschiedenis tot vandaag de dag hun stempel op de menselijke samenleving drukken. Dat gebeurt ten dele aan de hand van literatuur die ik voor mijn werk als bioloog zelden of nooit hoefde te raadplegen. Daarnaast grijp ik terug op een ooggetuige, mijn overgrootvader die nogal wat noteerde in zijn dagboeken van het laatste kwart van de negentiende- en het eerste kwart van de twintigste eeuw. Aan het eind stel ik enige veranderingen voor in de verdeling van die macht binnen een democratische samenleving om lange termijn beleid te vergemakkelijken.

Meelezen? Het manuscript is ongeveer af. Er moeten nog wat puntjes op de i. Als je zou willen meelezen, hoor ik dat graag: johan-van-rhijn@wxs.nl Ik stel dat extra op prijs als je enige deskundigheid bezit op het gebied van geschiedenis, politiek (waaronder bestuurskunde en staatsinrichting), justitie (o.a. de grondwet), sociale wetenschappen, banken (o.a. geld en economie). 

Nadere details: Het boek is bedoeld voor 'de kritische krantenlezer': ieder die 'het nieuws' bijhoudt. De omvang zal uitkomen op ruim 200 bladzijden (zo'n 70.000 woorden). Het geeft een overzicht van onze politieke geschiedenis, van de huidige politieke structuur in ons land en andere westerse democratieŽn en van de overheersende bepalende factor: economie. Het boek geeft ook inzicht in de ontwikkeling van ons milieu-, natuur- en klimaatbeleid. Waar mogelijk wordt verwezen naar de bronnen (waarbij Nederlandstalige publicaties extra aandacht krijgen) en een uitvoerige register vergemakkelijkt zoeken. Het boek heeft 21 hoofdstukken en een epiloog:

01 Ongewisse Toekomst

02 Op de Lange Baan

03 Wortels

04 Boeren en Economie

05 Macht

06 Revolutie

07 Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

08 Van Republiek naar Monarchie

09 De (on)macht van het Volk

10 De Partij

11 Stemrecht

12 Voormannen

13 De ParlementariŽr

14 De Overheid

15 Privatisering

16 De Bank

17 Het Vermogen

18 Macht en Tegenmacht

19 Milieu en Klimaat

20 Ambtelijke Molens

21 Wie Vertegenwoordigt het Volk

Epiloog

 

contact via e-mail: johan-van-rhijn@wxs.nl