docent

foto: Open Universiteit

Eigenlijk had ik me aanvankelijk nauwelijks als docent geprofileerd. Tja, ik was ooit (zo rond 1965) enkele jaren als student-assistent bij het practicum ethologie betrokken geweest. Daarbij had ik studenten vertrouwd gemaakt met het waarnemen van dieren, het vastleggen daarvan, het verzinnen van simpele experimenten en het schriftelijk en mondeling rapporteren. Daarna had ik tijdens mijn promotieonderzoek wel eens wat afstudeerders begeleid en ook wel eens meegewerkt aan een collegeserie. Mijn aandacht lag van 1969 tot 1986 vooral bij het onderzoek. Daarna begon ik lesmateriaal te maken, aanvankelijk zonder contact met studenten, maar geleidelijk kwam dat toch op gang. Door die wisselwerking kon ik vaststellen in hoeverre mijn lesmateriaal voldeed. Vreemd genoeg werden de cursussen bij de Open Universiteit meestal niet door de mensen gemaakt die studenten gingen begeleiden. Ik merkte dat de combinatie extra waardevol was. Ik werd me steeds bewuster van het belang van het contact met en tussen studenten. Ik begeleidde landelijk, maar ook de starters in de buurt, bijvoorbeeld in het schitterende studiecentrum in Groningen (foto boven). Ik bracht studenten bijeen, daagde hen uit tot discussie en prikkelde hen met geschreven kolommetjes.

foto: Evelin Karsten-Meessen

 

Het liefst ging ik met de studenten het veld in, maar de mogelijkheden daarvoor waren beperkt in het afstandsonderwijs. Ik werkte als cursusauteur, cursusontwikkelaar, mentor, begeleider van gewone studenten en begeleider van afstudeerders. Daarbij was ik ook bezig met de innovatie van het onderwijs. Ik had samen met Bep Franke (die de opleiding met succes had doorlopen) gezocht naar nieuwe manieren om studenten te begeleiden, om hun onderlinge contacten te verstevigen en ook hun contacten met de docenten. Ik experimenteerde met elektronische werkboeken en bewerkte materiaal tot 'open source' cursussen. Ook leverde ik een bijdrage aan experimenten met elektronische klasjes.

 foto: Jeanne van Amesfoort

 

contact via e-mail: johan-van-rhijn@wxs.nl