elektronische klas

Studenten van de Open Universiteit wonen (en studeren) verspreid over Nederland, Vlaanderen en nog verder weg. Het is daarom niet altijd even gemakkelijk om ze fysiek samen te brengen. Bij kleine opleidingen, zoals milieuwetenschappen, is het extra moeilijk om voldoende studenten bij elkaar te krijgen om effectief en efficiënt te begeleiden. Daarom werd het aantal bijeenkomsten laag gehouden. Bovendien werden bijeenkomsten van verschillende cursussen zoveel mogelijk geclusterd op één dag met een plenair deel en diverse parallelle sessies. Zo waren er volop mogelijkheden voor onderlinge contacten. Het werkte uitstekend, alleen niet voor sommige cursussen die intensieve begeleiding vergden. Een collega, Jikke van Wijnen, pionierde in 2006 met een elektronisch klasje bij de cursus 'scheikunde'. Docent en studenten zaten thuis of op hun werkplek achter een PC. Studenten kregen gewoon les met een presentatie, een whiteboard en volop mogelijkheden om tussendoor vragen te stellen. Het werkte verbazend goed en het jaar daarop werd het experiment uitgebreid. Ik schoof aan met de cursus 'evolutie'.