Darwins dating show

Dit boek verscheen in 2013. Het is geschreven voor een breed publiek en maakt deel uit van de Wetenschappelijke Bibliotheek, uitgegeven door Veen Media. Uitgangspunt is het gedragsonderzoek aan kemphanen en meeuwen in Groningen, Friesland en Drenthe tussen 1964 en 1986. Dat is in het boek via allerlei 'lijntjes' gekoppeld aan de huidige wetenschappelijke inzichten. Een volledige literatuurlijst vind je hier.

Het gaat om de vraag waarom de haan verschilt van de hen, de bok van de geit en de man van de vrouw. Dominante en opvallende dierenmannen krijgen doorgaans meer vrouwen en dus meer kroost. Voor vrouwen ligt dat anders. Als die bazig of sexy zijn, schieten ze te kort in de zorg voor de kleintjes. Bij veel diersoorten krijgen alle vrouwen ongeveer evenveel jongen. Dat is bij mannen vaak niet het geval. Enkele mannen krijgen veel afstammelingen omdat ze polygaam zijn en de overigen weinig of niets. Mannen van dergelijke soorten gedragen zich anders en zien er anders uit dan de vrouwen door 'seksuele selectie'.

Dat was het meest geniale en originele idee van Charles Darwin. Dat idee loopt als een rode draad door het dit boek: een levenslange speurtocht naar partnerkeus en zorg bij kemphanen, kokmeeuwen, struisvogels, apen en nog veel meer dieren, ook mensen, inclusief Charles Darwin.


Schilderij van Eugene de Blaas: 'de flirt' (1904).
English Start Nieuws Bezigheden Geschriften